سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نکات مهم در خصوص پرداخت اقساط مهریه

 

پرداخت اقساط مهریه

اگر توافق بر این باشد که مهریه به صورت قسطی پرداخت شود، زوج های علمی باید به نکات زیر نیز توجه داشته باشند:

  • در صورتی که زوج یا زوجه بعد از انجام طلاق توافقی تصمیم به ازدواج مجدد گرفته باشند، پرداخت اقساط مهریه و دریافت آن توسط زوج و زوجه همچنان برقرار بوده و ازدواج مجدد تاثیری روی آن ندارد.
  •  اگر مجموع اقساط مهریه کمتر از 110 سکه و یا معادل آن باشد، در صورتی که زوج تعدادی از اقساط را پرداخت نکند، زوجه میتواند حکم جلب زوج را از دادگاه درخواست نماید. این بدان معنا است که مهریه های زیر 110 سکه در صورت پرداخت نشدن ضمانت اجرای جلب دارند.
  •  در صورتی که زوج تعدادی از اقساط مهریه طلاق توافقی را پرداخت نکرده باشد، زوجه میتواند به دادگاه مراجعه کرده و حکم ممنوع الخروج کردن زوج را تقاضا نماید. بنابراین با استفاده از این حکم، زوج دیگر نمی تواند از کشور خارج شود.
  •  تغییر در میزان اقساط مهریه و تعداد سکه های هر قسط، بعد از ارائه توافقنامه به دادگاه امکان پذیر نیست. در واقع دادگاه تغییر در اقساط توافق شده بین زوجین را نمی پذیرد، حتی اگر زوج توانایی پرداخت را نداشته باشد.
  • بعد از انجام توافق زوجین در خصوص اقساط مهریه طلاق توافقی و بعد از صدور رای طلاق، می‌توانند از دفتر طلاق درخواست قبوض اقساطی جهت پرداخت اقساط مهریه از طرف زوج را تقاضا نمایند.
  • نپرداختن چند قبض اقساط مهریه باعث حال شدن باقی مانده مهریه خواهد شد.
  • بر اساس قانون امکان جلب زوج به دلیل نپرداختن اقساط مهریه به ارزش بالاتر از 110 سکه وجود ندارد.
  • در صورتی که زوجین بر سر مهریه بالاتر از 110 سکه توافق کرده باشند، اگر زوج در پرداخت اقساط کوتاهی کند، زوجه تنها میتواند اموال او را توقیف کرده و یا به میزان یک چهارم یا یک سوم از حقوق ماهانه آن او را کسب کند.